گـــــــــــــــــلاب

بهترین روش  علمی جهت تشخیص گلاب طبیعی از تقلبی!

- شناسایی پیک های گلاب به روش اسپکتروفتومتری:

1- هدف: شناسایی پیک های UV گلاب به روش Scan اسپکتروفتومتری.

2- دامنه عملکرد : این روش برای عرقیات گیاهی در ناحیه  UV پیک های قابل شناسایی داشته باشند کاربرد دارد.

3-  افراد مسئول : کارشناس آزمایشگاه.

4-  مواد و تجهیزات : 

- مواد شیمیایی و معرفها. آب مقطر.

- دستگاه اسپکتروفتومتر UV .

- لوازم شیشه ای و غیره ...

5 - ایمنی و توصیه :

- ایمنی : برای جلو گیری از آسیب جدی دستگاه ناشی از نوسانات جریان برق به دستگاه 

, UPS و یا تثبیت کننده جریان برق وصل نمایید.

  از سپردن دستگاه به افراد مبتدی و نا آشنا به اصول اسپکتروفتومتری جدا" خودداری نمایید.

 توصیه : 

- برای انجام این آزمون شخص آزمایشگر باید از نمونه ای که عاری از مواد خارجی و ذره باشد , استفاده نماید.

- برای انجام این آزمون شخص آزمایشگر باید در هنگام کار با کووت دستگاه , تمیزی لازم را مد نظر داشته باشد.

 6 - اصطلاحات و تعاریف : 

- ترکیباتی که دارای انتقالات الکترونی از حالت پایه به حالت برانگیخته داشته باشند در آن صورت برای بازگشت به حالت اولیه مقدار انرژی جذب شده را به صورت نور و یا گرما از دست می دهد . این مقدار انرژی در دستگاه اسپکتروفتومتر به صورت پیکی مناسب با انرژی جذب شده یعنی طول موج رابطه دارد.

- هرچه غلظت ماده بیشتر باشد میزان انرژی جذب شده بیشتر بوده و در نتیجه پیک جذب بلندتری خواهیم داشت.

- بعضی از ترکیبات اسانس گلاب دارای ترین الکلی بوده که برای تشخیص پیک ها میتوان به روش اسپکتروفتومتری آنها را شناسایی کرد.

 - در گلاب یک پیک 260-257 نانومتر باید دیده شود که گلاب های طبیعی این نوع پیک را از خود نشان می دهند و در غیر این صورت نمونه گلاب تقلبی می باشد.

 7 - روش کار با دستگاه اسپکتروفتومتر :

- مقدمه : 

اسانس گلاب دارای ترین های الکلی و غیر اشباع می باشد که در UV پیک هایی از خود نشان می دهد. از جمله پیک قوی و مشخص در ناحیه 260-257 نانومتر که مربوط به 2-فنیل اتانول و بعضی مواقع که یک پیک ضعیف در ناحیه 282-278 نانومتر که وجود آنها دال بر گلاب طبیعی می باشد. تاکید شود که در نمونه گلاب طبیعی باید پیک 260-257 نانومتر وجود داشته باشد.

* تهیه محلول ها :

- نمونه گلاب را به طور مستقیم استفاده نمایید.

- آب مقطر برای بلانک استفاده نمایید.

 * مراحل انجام آزمایش :

 - دستگاه را به وسیله کلیدی که در پشت آن نصب شده روشن کنید.

 - در این حالت دستگاه به صورت اتوماتیک , عملیاتی را انجام داده و تا نمایش برنامه اصلی لطفا صبر نمایید.

 - زمان 5 دقیقه برای گرم شدن دستگاه اجرا نمایید.

 - روی صفحه مانیتور منوی برنامه نمایش داده و برنامه های مربوط به اسکن را در مراحل بعدی اجرا نمایید.

 - بعد از پر کردن کووت دستگاه از آب مقطر و تمیز بودن کووت و گذاشتن آن در جای مخصوص دستگاه, مرحله بعد را اجرا نمایید.

 - در این حالت برنامه SCAN روی صفحه را انتخاب و اجرا نمایید.

 -با استفاده از کلید نشانه (بالا -پایین) گزینه: Base line Menu را انتخاب و اجرا نمایید.

 - با کلید نشانه(بالا- پایین) گزینه: Store Baseline را انتخاب و اجرا نمایید.

 - طول موج اولیه را 200 نانومتر انتخاب و وارد نمایید.

 - طول موج ثانویه را 300 نانومتر انتخاب و وارد نمایید.

 - سرعت اسکن برنامه را 600 نانومتر بر دقیقه انتخاب و وارد نمایید.

 - کلید Run را انتخاب و اجرا نمایید.

 - این حالت برنامه به طور اتوماتیک عملیات اسکن را اجرا نموده و تا پایان این مرحله صبر نمایید.

 - بعد از این مرحله کووت را برداشته , خشک و تمیز نموده و سپس از نمونه گلاب پر کرده و بعد از گذاشتن آن در جای خود مراحل زیر را اجرا نمایید:

 1. با کلید نشانه به سمت پایین آمده , جائیکه Data Interval رسید , عدد 10 را انتخاب و وارد نمایید.

 2. با کلید نشانه مینیمم(Min) جذب را انتخاب و برابر با صفر وارد نمایید.

 3. با کلید نشانه ماکزیمم (Max) جذب را انتخاب و برابر با 1 وارد نمایید.

 4. حال کلید Run را انتخاب و اجرا نمایید.

 5. برنامه عملیات را به طور اتوماتیک اسکن نموده  و تا شما تا پایان این مرحله صبر نمایید.

 6. در این حالت دستگاه اعداد طول موج و متناسب با آن ,جذب پیک را نشان داده که باید آنها را یادداشت نمایید.

 7. گلاب طبیعی دارای پیک قوی در طول موج 260-257 نانومتر و با مقدار جذب مشخص را نشان              میدهد که آنها را در گزارش نهایی وارد نمایید.

 8. جهت انجام نمونه بعدی , کلید Run را مجدد فشار داده و برنامه را به مرحله اول انتقال نمایید.

 9. در این حالت کووت را مانند قبل , منتهای مراتب از نمونه جدید انتخاب و اجرا نمایید.

 10. در پایان, برنامه را از حالت Scan خارج نموده که با انتخاب کلید Scan آنرا اجرا نمایید.

 11. کووت را خارج نموده و با آب مقطر شستشو داده و دستگاه را برای مرحله بعد صفر نمایید.

 12. در این حالت کلید GO TO را روی صفحه کلید انتخاب و عدد 400 را وارد نمایید.

 13. کلید Enter را بزنید تا به طول موج 100 نانومتر رفته , یعنی حالت اولیه دستگاه , و تا پایان این مرحله صبر نمایید.

14. کلید پشت دستگاه را زده و آنرا خاموش کنید.

 

 

چند نمونه دستگاه اسپکتروفتومتر

 

 

نویسنده: مدیر وبلاگ: بهرام خسروی


صفحه نخست وبلاگ

/ 0 نظر / 176 بازدید