دهکده گل سرخ(روستای زیبای دره)

تصاویری زیبا از یک شهر یخ زده!