دهکده گل سرخ کاشان( روستای زیبای دره)

دهکده گل سرخ کاشان

تصاویری زیبا از یک شهر یخ زده!